باربری کلهر در قزوین

با ما مطمئن جا به جا شوید
حمل کالا واثات منزل با کرگران مجرب وحرفه ای بابیست سال سابقه
حمل یخچالهای ساید وگاو صندوق ,پیانو

آدرس مینودر مجتمع امینی پشت پارک کوه سنگی

تلفن 33770022 33770600