باربری در مشهد

باربری در گلبهار و سراسر مشهد حمل تخصصی اثاثیه منزل

باربری در گلبهار و سراسر مشهد با  حمل تخصصی اثاثیه منزل

حمل بار داخل کشور با خاور های مسقف اتاق بزرگ نسل جدید همراه با تعداد زیادی پتو برای جلوگیری از ضربه به لوازم

همراه با کارگرانی حرفه ای و بار چین ماحر

حمل بار داخل شهر با خاور های مسقف موکت شده

مقاصد مشهد، تهران ،گرگان،ساری،شمال همه روزه،.ماشین موجود است

شماره تماس :09159803238