باربری در تبریز

باربری در تبریز

حمل اثاثیه منزل مبلمان اداری تجاری حمل وسایل سنگین ازقبیل ساید بوفه و… خالی کردن بار شهرستان به طبقات ارسال کارگر جهت بسته بندی شهری شهرستان شبانه روزی حتی روزهای تعطیل ..بایک بار امتحان مشتری ما خواهید شد.. ۰۹۱۴۲۴۴۷۶۸۲ ۰۹۱۴۸۳۲۲۳۹۵ ۰۹۹۱۸۶۷۷۶۳۹

باربری در تبریز

باربری اذران

لفنهای تماس( شبانه روزی)
09142226164…35446503
حمل اثاثیه منازل و مبلمان.بارهای اداری و صنعتی
شهری و شهرستان____با بیمه و با مجوز رسمی
باکارگران حرفه ای____شبانه روزی