باربری در مشهد

باربری گلشن بارخدمات حمل ونقل سراسرمشهدوکشور

درخدمات حمل و نقل اثاثیه منزل
باسلام /و/عرض ادب باربری گلشن بارحمل اثاثیه

منزل سراسرمشهد/و/کشورباماشینهای جدیدمکت
شده پتودارارسال باربه تمام نقاط کشورهمه روزه
قادربه پاسخگوی هستیم با کارگرهای جوان ورزیده
دوردیده خوش اخلاق باتجربه شبانه روزی ارسال بار
ازمشهدبه تهران +ازتهران به مشهد همه روزه
یک
حمل اثاثیه منزل جهیزیه ومبلمان باکمترین قیمت روز باخاورهای جدیدو مکت شده پتودار مخصوص حمل اثاثیه منزل
3حمل تتصصی ساید گاوصندوق شیشه وپیانو بصورت%100 تضمینی
4با کارگرهای جوان ورزیده باتجربه بااخلاق اماده به کار
5کارگر جهت تخلیه بارگیری بار شهرستان با کمترین قیمت روز در خدمت شما هستیم
6خاور وانت شهر وشهرستان تهران همه روزه
(0915 982 05 79)
(0937 931 94 93)
(0905 526 27 40)

دیدگاهتان را بنویسید