اتوبار در کرمانشاه

باربری حسینی100%تضمینی

باربری حسینی(((تخصصی…تضمینی..بهترین سطح کیفیت:::::::نازلترین قیمتها))
♦️مجری ومشاوردرامورجابه جایی وحمل ونقل♦️بسته بندی♦️بارگیری♦️تخلیه ♦️چیدمان اثاثیه ♦️متخصص درحمل واثاثیه منزل وکالاهای اداری ..وتجاری وجهیزیه و…همراه بابیمه نامه وبارنامه معتبرودولتی
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
حمل تخصصی پخچال های سایدوپیانووگاوصندوق وسایل سنگین وحجم دار…
بازوبسته نمودن تضمینی درب یخچال درصورت لزوم بودن..
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️باکادری مجرب وحرفه ای وکارازموده وتضمینی وقابل اعتمادباسابقه

کاری درخشان♦️♦️♦️♦️♦️
داری کامیونت های اتاق مستقف ۶.۵.۴متری همراه صدعددپتووضربه گیربرای جلوگیری ازضربه وخط خش
♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
عقدقراردادکتبی قبل ازشروع به کاربرای تضمین کردن کاروسلامت بارشماتامقصد♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️
اولویت اول ماجلب رضایت شماوهمشهریان وتضمینی کردن وسالم رساندن وسایل شمامیباشد
۰۹۱۹ ۸۳۱ ۹۲۹۶
۰۹۱۸ ۲۹۷ ۱۷۹۴

دیدگاهتان را بنویسید