اتوباربری در تهران

اتوبار.باربری.حمل نقل گلبارشرق

حمل اسباب منزل وجهیزیه وادارات باکامیونهایی بزرگ مجهزبه پتووضربه گیروکارگران خوش اخلاق وکاربلدتخصص درحمل وسایل حساس وسنگین شمادرمناطق.پیروزی.نیروهوایی تهرانپارس.تهرانو.شهدا.17شهریور.شکوفه.خراسان خاوران.افسریه.وکلیه نقاط…..وشهرستان به تمام نقاط کشوربابارنامه درخدمت شماهستیم بامدیریت سیدموسوی 09129402699 09905192904 09375566853 09053996615

دیدگاهتان را بنویسید