اتوبار باربری( امید‌)پیروزی ،بلوار ابوذر ،افسریه، در تهران

پیروزی ،نیروهوای ،افسریه ،خاوران ،نبرد، هاشم آباد، مشیریه، کاروان ،مسعودیه ،خراسان۱۷شهریور، کیانشهر،
،باکارگر حرفه ای در حمل اثاثیه منزل جهزییه اداری درخدمت همشهریان عزیز در تهران وحومه تهران باکادری مجرب
باکامیونهای بزرگ ومسقف‌‌‌
شهروشهرستان(۰۹۱۲۶۲۳۸۱۲۲)

شماره تماس(۳۳۰۲۷۹۹۴)
۰۹۱۲۸۳۶۸۴۱۲(دهقان)
هدف مارضایت شماست

09126238122

دیدگاهتان را بنویسید